Za potrebe pisanja ovog bloga nijedna papiga nije ostala bez svoga per(j)a.