Pravne informacije

Jungle d.o.o.

Adresa: Slavka Kolara 4, Velika Gorica

Adresa elektroničke pošte: hello@jungle.com.hr

Upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem (MBS) 081404389

OIB: 94849899962, EUID: HRSR.081404389.

Uprava: direktor Olga Sugnetić

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 HRK (u cijelosti uplaćen).

Račun banke: IBAN: HR8824020061101061546 otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d. d. Rijeka; Telefon: 00385 1 6689 573

__________